Μπακούνιες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σύνθια, ηλεκτρικό κοντραμπάσσο.

Ηλεκτρική κιθάρα έπαιξε ο Οδυσσέας.